–    katastr nemovitostí:  www.cuzk.cz

–    zjištění nebezpečí výskytu povodně:  https://riskportal.intermap.cz

–    provádění průzkumů staveb:    www.pruzkumystaveb.cz

–    vypracování energetických průkazů:   http://www.energo-dialog.cz/