CENÍK A TERMÍNY

rámcový ceník (bez DPH)

pozemek (orná půda): od: 1 900 Kč
samostatný stavební pozemek, příp. zahrada (vč. terénních úprav): od: 2 800 Kč
rekreační chata/chalupa: od: 3 800 Kč
garáž: od: 2 600 Kč
bytová jednotka: od: 3 400 Kč
rodinný dům: od: 4 900 Kč
bytový dům, technické objekty: dle domluvy

Cena se odvíjí od časové náročnosti a rozsahu zpracování a stanovuje se individuálně, podle konkrétního případu. Přesnou cenu lze stanovit při místním šetření, před zahájením práce. Pro komerční objekty, specifické nemovitosti nebo soubory pozemků lze vypracovat individuální cenovou kalkulaci před zahájením ocenění. Ceny jsou uvedeny bez DPH a případných nezbytných vícenákladů. Platba se provádí v hotovosti až při předání vypracovaného odhadu. Odhad je zpravidla vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu.

termíny dodání

Zpracování ocenění je závislé na dodání všech potřebných podkladů a na termínu osobní prohlídky nemovitosti. Pokud není dohodnuto jinak, je odhad vypracován od 5 do 8 pracovních dnů od prohlídky nemovitosti.