ekonomika a oceňování staveb – Ing. Martin Ondrůšek

Jmenuji se Martin Ondrůšek a s oceňováním nemovitostí mám více než 15 let zkušeností.

Provádím zpracování nezávislého odhadu tržní ceny a tržní oceňování nemovitostí pro oblast  Brno-město, Brno-venkov a pro celý Jihomoravský kraj.

Zpracovávám ocenění a odhady tržní ceny všech typů nemovitostí od bytů, rodinných domů, obytných domů, garáží, rekreačních objektů, zahrad, zemědělských pozemků, až po komerční stavby atp.

S tržním oceňováním nemovitostí mám zkušenosti již od roku 2006. Od roku 2013 poskytuji tyto služby jako samostatný odhadce.

  • odhad tržní ceny nemovitosti pro účely dědického řízení
  • ocenění nemovitosti jako podklad pro banku nebo stavební spořitelnu při čerpání hypotéky nebo jejím refinancování
  • zpracování nezávislého odhadu tržní ceny před prodejem Vaší nemovitosti
  • zpracování odborného vyjádření ke kupní ceně nemovitosti, kterou se chystáte koupit


praktické využití ocenění

Ocenění nemovitosti je nezbytné vyhotovit v různých životních situacích. Nejčastěji při převodu nemovitosti kupní nebo darovací smlouvou, dále při dědickém řízení. Dalšími případy jsou vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění manželů (SJM). Podle odlišného druhu situace se odlišují i jednotlivé odhady, jejich rozsah a metodika zpracování. Ocenění  pro účely dědického řízení se používá pro potřeby notáře. Tržní odhad nemovitosti poukazuje na stávající hodnotu nemovitosti na trhu, nepracuje tedy se zákonem danými tabulkami, ale objektivně  přistupuje k problematice. Zpracovává se zpravidla pro potřeby banky či stavební spořitelny při vyřizování hypotéky či úvěru.


jak probíhá místní šetření pro oceněn