ekonomika a oceňování staveb – Ing. Martin Ondrůšek

Jmenuji se Martin Ondrůšek a s oceňováním nemovitostí mám více než 15 let zkušeností.

Provádím zpracování nezávislého odhadu tržní ceny a tržní oceňování nemovitostí pro oblast  Brno-město, Brno-venkov a pro celý Jihomoravský kraj.

Zpracovávám ocenění a odhady tržní ceny všech typů nemovitostí od bytů, rodinných domů, obytných domů, garáží, rekreačních objektů, zahrad, zemědělských pozemků, až po komerční stavby atp.

S tržním oceňováním nemovitostí mám zkušenosti již od roku 2006. Od roku 2013 poskytuji tyto služby jako samostatný odhadce.

 • odhad tržní ceny nemovitosti pro účely dědického řízení
 • ocenění nemovitosti jako podklad pro banku nebo stavební spořitelnu při čerpání hypotéky nebo jejím refinancování
 • zpracování nezávislého odhadu tržní ceny před prodejem Vaší nemovitosti
 • zpracování odborného vyjádření ke kupní ceně nemovitosti, kterou se chystáte koupit


praktické využití ocenění

Ocenění nemovitosti je nezbytné vyhotovit v různých životních situacích. Nejčastěji při převodu nemovitosti kupní nebo darovací smlouvou, dále při dědickém řízení. Dalšími případy jsou vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění manželů (SJM). Podle odlišného druhu situace se odlišují i jednotlivé odhady, jejich rozsah a metodika zpracování. Ocenění  pro účely dědického řízení se používá pro potřeby notáře. Tržní odhad nemovitosti poukazuje na stávající hodnotu nemovitosti na trhu, nepracuje tedy se zákonem danými tabulkami, ale objektivně  přistupuje k problematice. Zpracovává se zpravidla pro potřeby banky či stavební spořitelny při vyřizování hypotéky či úvěru.


jak probíhá místní šetření pro ocenění? je nutné?

Žádnou nemovitost nelze ocenit bez její osobní prohlídky odhadcem. Prohlídku nelze nahradit zasláním fotografií a popisu e-mailem. Kvalita takto „po slepu“ zpracovaného ocenění je přinejmenším diskutabilní. Můžete mít seberychlejší připojení k internetu, ale bez fyzické prohlídky nelze nemovitost objektivně posoudit. V průběhu prohlídky odhadce zhodnotí aktuální technický stav, pořídí fotodokumentaci a zaměření objektu. Dále si zaznamená veškeré technické aspekty, které mohou mít vliv na tržní cenu.


podklady k odhadům

Pro zpracování odhadu jsou potřebné tyto podklady:

 • výpis z KN
 • projektová dokumentace (pokud je k dispozici)
 • doklady omezující vlastnická práva
 • smlouvy o zřízení případných věcných břemen
 • nájemní smlouvy (pokud existují)
 • kolaudační rozhodnutí (při novostavbě)
 • územní rozhodnutí (oceňování stavby před zahájením)
 • stavební povolení (pro nedokončenou stavbu)
 • geometrický plán (pokud oceňované stavby nejsou zakresleny v katastrální mapě)

Pro zpracování ocenění pro účely dědického řízení jsou potřebné tyto podklady:

 • číslo dědického řízení a spisová značka (přiděluje notář)
 • údaje zůstavitele
 • výpis z KN
 • základní technické parametry nemovitosti jako jsou: plocha m2, rok výstavby (případně rekonstrukce), vybavení stavby, napojení na inženýrské sítě apod.

Ve všech případech je nezbytná prohlídka nemovitosti odhadcem (místní šetření) za účasti zadavatele.