ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje, které zadáte na stránkách www.trzniocenovani.cz  jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Při navštívení našeho webu zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem připojení k internetu, www stránku, ze které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v př