–    katastr nemovitostí:  www.cuzk.cz

–    zjištění nebezpečí výskytu povodně:  https://riskportal.intermap.cz

–    cenová mapa pozemků města Brna:  http://gis.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_cenova_mapa_10_public

–    provádění průzkumů staveb:    www.pruzkumystaveb.cz

–    vypracování energetických průkazů:   http://www.energo-dialog.cz/