daň z nabytí nemovitostí

Daň z nabytí nemovitostí (dříve Daň z nemovitostí) platí od 1.11.2016 kupující (nabyvatel). Tato změna v praxi znamená, že kupující si bude muset mimo kupní ceny připravit ještě 4% na daň, což pro něj znamená další náklad související s pořízením nemovitosti.

směrná hodnota

Směrná hodnota je relativně nový termín, který vešel v platnost od roku 2014. Směrná hodnota může nahradit znalecký posudek jako povinnou přílohu daňového přiznání k dani z nabytí nemovitostí. Směrnou hodnotu si vypočítá přímo finanční úřad podle vyplněné přílohy k daňovému přiznání, kde se uvedou parametry převáděných nemovitosti. V praxi znamená časovou i finanční úsporu.

daň z přidané hodnoty u pozemků

Od roku 2016 je platná další změna, která se týká stavebních pozemků. Tyto byly dříve osvobozeny od DPH, ale nyní toto osvobození již neplatí a v případě, že kupujete stavební pozemek od plátce DPH, bude nutné k ceně připočítat ještě 21% DPH. Je zřejmé, že v případě stavební parcely v řádů statisíců bude daňová změna pro kupujícího velmi citelná.